Welkom op de vacaturesite van CS De Hoven en Heerenlanden College (Stichting CVO-AV)!


Christelijke Scholengroep De Hoven 

Een christelijke onderwijsorganisatie voor vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium. De school heeft in totaal 3600 leerlingen en 450 personeelsleden, verdeeld over 6 locaties In Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Sleeuwijk. Meer informatie over de locaties vindt u op www.csdehoven.nl.

Heerenlanden College 

Een christelijke onderwijsorganisatie voor vmbo, havo, atheneum en tweetalig atheneum. De school heeft in totaal 1300 leerlingen en 150 personeelsleden, verdeeld over 2 locaties in Leerdam. Meer informatie over de locaties vindt u op www.heerenlanden.nl

Beide scholen maken deel uit van Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.